Phòng tài chính kế toán


Đái tháo đường

Phòng tài chính kế toán

Phòng tài chính kế toán

2015-07-28 08:48:58    

Quá trình hình thành và phát triển của phòng từ khi thành lập cho đến tháng 8/2014

Được thành lập cùng với sự ra đời của BVNT, với tên gọi lúc bấy giờ là Phòng Tài vụ. Nhưng lúc đó chỉ là một Tổ kế toán do đ/c Lư làm kế toán trưởng, đựơc một thời gian, đ/c Lư chuyển công tác đi BV Tâm thần Trung ương. Chị Nga về thay, đến khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chị Nga chuyển về quê miền Nam công tác.

Trải qua các thời kỳ phát triển của BV, lần lượt từng giai đoạn được bổ sung các cán bộ về Phòng TCKT công tác. Các cán bộ công tác tại Phòng TCKT gồm:

– Vũ Minh Quang: kế toán trưởng

– Vương Thị Vũ

– Phạm Thị Điều

– Nguyễn Thị Dậu

– Lê Đăng Viễn

– Phạm Đăng Hải 

– Ngô Văn Hợp

– Nguyễn Hữu Chỉnh

– Nguyễn Thị Thuý

– Nguyễn Việt Anh

– Trịnh Thị Vân

Sau khi có quyết định số 2229/2000/QĐ–BYT ngày 25/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định lại chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy BVNT, đồng thời có sự thay đổi về bộ máy lãnh đạo BVNT, nên phòng TCKT cũng có sự thay đổi theo cho phù hợp với tình hình thực tế.

Phòng TCKT được củng cố, các đ/c nguyên là cán bộ và nhân viên của phòng TCKT là:

1.  CN. Dương Thị Thanh Mai: Trưởng phòng TCKT

2.  CN. Đoàn Văn Bình

3.  Thân Thị Bách

4.  Chu Thị Thục

5.  Nguyễn Thị Thủy

6.  Phạm Đăng Hải

7.  Nguyễn Thuý Hiền

8.  Hoàng Quỳnh Hoa

9.  Ngô Văn Hợp

10.  Nguyễn Văn Hoà

11.  Phạm Thanh Nhẫn

12.  Nguyễn Thuỳ Nhung

Hiện tại, biên chế gồm:

1.  ThS. Dương Thị Thanh Mai: Trưởng phòng TCKT

2.  CN. Đoàn Văn Bình: Phó trưởng phòng TCKT

3.  CN. Nguyễn Thanh Mạn: Phó trưởng phòng TCKT

4.  Hoàng Quỳnh Hoa 

5.  Trần Thu Thủy 

6.  Trần Quế Hương

7.  Trần Thị Lũy   

8.  Đặng Thu Hương 

9.  Phan Thị Tư   

10.  Đặng Thị Mỹ  

11.  Hà Thị Minh Thành        

12.  Phùng Thị Thanh Lương           

13.  Trương Thu Hằng

14.  Dương Thị Bích Thắm

15.  Phạm Thanh Nhẫn

16.  Nguyễn Thị Huệ

17.  Nguyễn Thị Minh Trang

18.  Lý Huyền Anh

19.  Nguyễn Phương Dung

20.  Trần Vân Anh

21.  Vũ Lan Hương

22.  Vũ Việt Hùng

23.  Trần Văn Hòa

24.  Doãn Thị Hương

25.  Chu Thị Thục

26.  Cao Thị Thu Hương

27.  Đỗ Thanh Tâm

28.  Trần Thị Diên

Với chức năng:

– Xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách thu, chi hàng năm nhằm đảm bảo

cho việc hoàn thành nhiệm vụ của BV.

– Quản lý thu, chi viện phí đúng chính sách, đúng chế độ theo quy định về tài

chính của Nhà nước.

– Quản lý vật tư, tài sản, các nguồn ngân sách.

– Giám sát các hoạt động về kinh tế tài chính của BV.

100% cá nhân phấn đấu đạt lao giỏi, tập thể đạt lao động xuất sắc.

Tìm kiếm

hỗ trợ trực tuyến

(04) 385.33527

  • Hỗ trợ bằng yahoo
  • Hỗ trợ bằng yahoo
  • Hỗ trợ bằng skype

Đái tháo đường