Khoa xét nghiệm IOD


Đái tháo đường

Khoa xét nghiệm IOD

Khoa xét nghiệm IOD

2015-07-28 16:39:06    

Quá trình hình thành và phát triển của Khoa Xét nghiệm Iod từ khi thành lập đến  tháng 8/2014

Ngày thành lập phòng: 5/2013

Từ tháng 05/2013 đến nay: Phó phòng Phụ trách DS. Nguyễn Thị Thu Hiền.

1. Biên chế tổ chức: Có 04 biên chế gồm:

DS. Nguyễn Thị Thu Hiền; KTV. Lâm Minh Tuấn; KTV. Nguyễn Văn Tuấn;

KTV. Nguyễn Thị Hạnh.

2. Công tác chuyên môn

– Kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất MI, các Labo xét nghiệm muối Iod, xét nghiệm Iod niệu.

– Định lượng các mẫu muối và bột canh có chứa Iod do các đơn vị gửi về ngoại kiểm.

– Định lượng các mẫu muối và bột canh có chứa Iod của các đoàn đi giám sát mang về ở các tỉnh tại các cơ sở sản xuất MI, nhà máy sản xuất MI và các cửa hàng bán muối Iod.

– Định lượng các mẫu muối của điều tra DTH toàn quốc liên quan đến tỷ lệ bướu cổ của trẻ em 8–10 tuổi và kiến thức-thái độ-thực hành của các bà mẹ trong gia đình về PC CRLTI năm 2012– 2013.

– Kiểm định lại KIT thử muối iod phát cho 63 tỉnh, thành để thực hiện dự án.


Tìm kiếm

hỗ trợ trực tuyến

(04) 385.33527

  • Hỗ trợ bằng yahoo
  • Hỗ trợ bằng yahoo
  • Hỗ trợ bằng skype

Đái tháo đường