Khoa Nội Tiết Người Lớn


Đái tháo đường

Khoa Nội Tiết Người Lớn

Khoa Nội Tiết Người Lớn

2015-07-28 09:14:48    Quá trình hình thành và phát triển của khoa từ khi thành lập đến tháng 8/2014
1. Biên chế tổ chức và công tác chuyên môn
Khoa Nội tiết Người lớn là một trong những đơn vị được thành lập sớm nhất của 
Bệnh viện, từ trước năm 1975. Lúc thành lập, khoa có tên là Khoa Điều trị nội trú với biên chế 30 giường bệnh. Lúc đó khoa đã tiếp nhận và điều trị các bệnh nhân ở các địa phương trong cả nước với các bệnh bướu giáp đơn thuần, bệnh Basedow, bệnh suy giáp, bệnh đái tháo đường.
  
Biên chế tổ chức trong thời kỳ đầu:
Nguyên lãnh đạo khoa:
+ BS. Lê Minh Đại
+ BS. Nguyễn Minh Thy
+ BS. Phạm Gia Thởng
+ BS. Nguyễn Đình Tâm
+ BS. CKI. Bùi Bích Cẩm
+ BS. Phạm Văn Choang

Các nhân viên thời kỳ đầu:
+ BS. Ngô Nguyên Hàm
+ BS. Phạm Th Chuông
+ BS. Nguyễn Th Ngân
+ YS. Nguyễn Quang Kha
+ YS. Nguyễn Hiền
+ YT. Nguyễn Tài Văn
+ YT. Nguyễn Th Bích Được
+ YT. Đào Tố Hoan
+ YT. Bùi Th Miện
+ YT. Vũ Th Hoa
+ HL. Nguyễn Th Miên
Năm 1992–1996, Bệnh viện Nội tiết tại Thi Thnh được xây dựng lại, Khoa Điều 
trị nội trú tạm thời ngừng hoạt động. Các bác sĩ và điều dưỡng tại khoa tạm thời được phân công về làm việc tại các khoa phòng khác.
Năm 1997, Khoa Điều trị nội trú được khôi phục lại với chỉ tiêu 50 giường bệnh.Ngày 4/12/2000 Giám đốc Bệnh viện Nội tiết ban hành quyết định số 115/2000/QĐ/BVNT tách Khoa Điều trị thành Khoa Nội tiết và Khoa Đái tháo đường. Khoa Nội tiết đi vào hoạt động và phát triển. Thi kỳ này khoa đã triển khai thêm được các nghiệm pháp để chẩn đoán và điều trị các bệnh nội tiết phức tạp: cường chức năng tuyến yên, suy tuyến yên, đái tháo nhạt, hội chứng Cushing, suy thượng thận, cường chức năng tuyến cận giáp, suy chức năng tuyến cận giáp….
Lãnh đạo khoa thời kỳ (1997–2012):
+ BS. Lâm Đình Phúc
+ TS. Đỗ Trung Quân
+ BSCKI. Trần Th Thnh Hóa (12/2000 – 4/2003), phụ trách chuyên môn
+ BSCKI. Phạm Th Chuông (12/2000 – 4/2003), phụ trách hành chính
+ BSCKII. Lê Kim Chiêng (5/2003 – 2/2005)
+ Th. Nguyễn Hồng Hạnh (3/2005 – nay)
Các nhân viên qua các thời kỳ:
+ Th.BS. Nguyễn Th Th Quỳnh
+ Th.BS. Lê Th Việt Hà
+ Th.BS. Đặng Th Mai Trang
+ BSCKI. Phạm Th Chuông
+ BSCKI. Tô Th Kim Tha
+ BSCKI. Ma Th Nga
+ BS. Phạm Thy Hường
+ Th.BS. Nguyễn Th Ngọc Huyền
+ BS. Nguyễn Mạnh Hà
+ BS. Nguyễn Minh Tuấn
+ BS. Trần Th Th Hà
+ BS. Đỗ Gia Nam
+ BS. Vũ Minh Phúc
+ BS. Hà Quang Thnh
+ BS. Nguyễn Giang Nam
+ BS. Trần Ngọc Kiên
+ ĐD. Trần Th Kim Liên
+ ĐD. Nguyễn Th Thnh Nga
+ ĐD. Phan Minh Tâm
+ ĐD. Vũ Th Bích
+ ĐD. Dương Th Hằng
+ ĐD. Phạm Kim Chung
+ ĐD. Nguyễn Th Hồng Khánh
+ ĐD. Nguyễn Hồng Kiên
+ ĐD. Cao Thy Hằng
+ ĐD. Hoàng Huyền Ninh
+ HL. Hoàng Th Kim Ngân
Biên chế tổ chức: Trưởng khoa: Th. Nguyễn Hồng Hạnh
Các nhân viên của khoa:
+ BS. Đỗ Gia Nam
+ BS. Nguyễn Phương Thy
+ BS. Nguyễn Th Quỳnh Mai
+ ĐD. Phạm Th Diên
+ ĐD. Vũ Th Trang
+ ĐD. Nguyễn Mai Phương
+ ĐD. Đỗ Th Thnh Tâm
+ ĐD. Nguyễn Th Minh Nguyệt
+ ĐD. Đinh Th Lan
+ HL. Nguyễn Phương Hà
+ Và các điều dưỡng hợp đồng khác.
2. Thành tích của Khoa
Tập thể:
+ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế vì “ Đã có thành tích xuất sắc thực hiện
nhiệm vụ kế hoạch y tế ” năm 2010, 2011, 2012, 2013.
+ Danh hiệu “ Tập thể Lao động xuất sắc ” do Bộ trưởng Bộ Y tế tặng năm
2010, 2011, 2012, 2013.
+ Giấy khen của Giám đốc Bệnh viện Nội tiết năm 2002, 2003, 2005,2006,
2008, 2009.
Cá nhân: nhiều cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế và của
Giám đốc Bệnh viện. 100% CBVC được công nhận Lao động giỏi nhiều năm
Tìm kiếm

hỗ trợ trực tuyến

(04) 385.33527

  • Hỗ trợ bằng yahoo
  • Hỗ trợ bằng yahoo
  • Hỗ trợ bằng skype

Đái tháo đường