Khoa Nội chung


Đái tháo đường

Khoa Nội chung

Khoa Nội chung

2015-12-25 10:07:24    

Quá trình hình thành và phát triển của Khoa Nội chung từ khi thành lập đến tháng 8/2014

Ngày thành lập Khoa: 30/11/2012

Trưởng khoa: BSCKI. Nguyễn Thị Hồ Lan

Phó trưởng khoa: ThS.BS. Nguyễn Mạnh Hà

1.Biên chế tổ chức

Hiện có 4 BS và 8 điều dưỡng:

– BSCKI. Nguyễn Thị Hồ Lan

– ThS.BS. Nguyễn Mạnh Hà

– BS. Nguyễn Minh Phúc

– BS. Trần Như Quỳnh

– Cử nhân điều dưỡng: Cao Thúy Hằng

– Cử nhân điều dưỡng: Phú Thị Thủy

– Điều dưỡng: Đặng Thị Thu Trang

– Điều dưỡng: Lê Quang Sơn

– Điều dưỡng: Nguyễn Thị Lan Trang

– Điều dưỡng: Trần Thị Thuận

– Điều dưỡng: Phạm Hiền Anh

– Điều dưỡng: Nguyễn Anh Đức

5.Thành tích của Khoa đóng góp vào thành tích chung của Bệnh viện

– Tập thể: giấy khen của Bệnh viện: 01

– Cá nhân: 01 bằng khen của Bộ Y tế, 01 giấy khen của Bệnh viện.

Tìm kiếm

hỗ trợ trực tuyến

(04) 385.33527

  • Hỗ trợ bằng yahoo
  • Hỗ trợ bằng yahoo
  • Hỗ trợ bằng skype

Đái tháo đường