Khoa bệnh lý tuyến giáp


Đái tháo đường

Khoa bệnh lý tuyến giáp

Khoa bệnh lý tuyến giáp

2015-07-28 11:04:51    

Quá trình hình thành và phát triển của Khoa Bệnh lý tuyến giáp từ khi thành lập đến tháng 8/2014

Khoa Bệnh lý tuyến giáp được thành lập theo quyết định số: 782/QĐ– BVNTTW ngày 06/12/2012..

Trưởng khoa: ThS.BS. Lê Thị Việt Hà

1. Biên chế tổ chức

– Trình độ sau đại học: 01 (thạc sỹ)

– Trình độ đại học: 03 (bác sỹ)

– Cử nhân điều dưỡng: 02

– Điều dưỡng : 08 (05 biên chế và 03 hợp đồng)

– Hộ lý: 01

Các cán bộ nhân viên trong khoa bao gồm:

– ThS.BS. Lê Thị Việt Hà

– BS. Đỗ Hoa Quỳnh

– BS. Nguyễn Thị Thu Trang

– BS. Đinh Công Trường

– Cử nhân điều dưỡng: Đỗ Bích Điệp

– Cử nhân điều dưỡng: Đỗ Thu Hiền

– Điều dưỡng: Vũ Thị Nhung

– Điều dưỡng : Tạ Thị Ngọc Quỳnh

– Điều dưỡng: Phạm Thanh Thúy

– Điều dưỡng: Vũ Thị Tâm

– Điều dưỡng: Trần Thị Phương Thảo

– Điều dưỡng: Nguyễn Thị Huyền Trang

– Điều dưỡng: Lưu Thị Tiến

– Điều dưỡng: Nguyễn Tá Tuấn

2. Thành tích của Khoa đóng góp vào thành tích chung của Bệnh viện

– Tập thể: 01 Bằng khen của Bộ Y tế và nhiều Giấy khen của Bệnh viện.

– Cá nhân: 01 Bằng khen của Bộ Y tế hoàn thành tốt đề án 1816 năm 2009.

Tìm kiếm

hỗ trợ trực tuyến

(04) 385.33527

  • Hỗ trợ bằng yahoo
  • Hỗ trợ bằng yahoo
  • Hỗ trợ bằng skype

Đái tháo đường